Висока спортска и здравствена школа
Visoka sportska i zdravstvena škola

Visoka sportska i zdravstvena škola


Beograd, Toše Jovanovića 11

Visoka sportska i zdravstvena škola u okviru procesa kontinuirane edukacije (KE)  organizuje nacionalni Seminar prve kategorije pod nazivom „Savremeni trendovi u očuvanju i unapređenju zdravlja“.

Seminar se organizuje 13.05.2017. godine sa početkom u 9 časova, na adresi Visoka sportska i zdravstvena škola, ul. Toše Jovanovića 11. Seminar je akreditovan u Zdravstvenom savetu Republike Srbije, број: 153-02-489/2017-01, dana 03.03.2017. http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Više informacija na e-mail sekretarijat@vss.edu.rs

 



Program seminara

Moderatori: prof. dr sci. med. Olga Popović, prof. dr sci. Miladin Radisavljević

prof. dr sci. med. Teodora Beljić Živković, KBC ''Zvezdara'', Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr sci. med. Desanka Filipović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd

Moderatori: prof. dr sci. med. Miodrag Jevtić, prof. dr sci. med. Desanka Filipović

akademik SKAIN prof. dr sci. med. Miodrag Jevtić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
prof. dr sci. med. Veljko Todorović, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
prof. dr Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola, Beograd
prof. dr Marija Trajkov, Visoka zdravstvena škola, Beograd
prof. dr sci med. Snežana Conić, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
spec. dr med. Snežana Milićev, predavač , Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
spec. dr med. Ivana Topalović, predavač, Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
Preuzmite program seminara u PDF-u



Event Location

KC Čukarica

Кировљева 6, Београд
KC Čukarica
Get directions